Σάββατο, 09 Δεκ, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Γενικές καλύψεις

  • Συνολικό ετήσιο ποσό ανά ασφαλισμένο ανά ασφαλιστικό έτος από 01-01-2013, 20.000,00 €

  • Εκπιπτόμενο ποσό για κάθε νοσηλεία, σε νοσοκομείο του Ιδιωτικού Τομέα, 1.000,00 €

  • Δωμάτιο μέχρι Δίκλινο

  • Νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ., έως 14 μέρες ανά περίπτωση νοσηλείας, ημερησίως μέχρι 300,00 €

  • Δαπάνες Νοσηλείας για Χειρουργικά Περιστατικά
   Περιλαμβάνονται: Αμοιβές Χειρουργών, Αναισθησιολόγων, Βοηθών, Θεραπόντων Ιατρών και οι σχετικές χρεώσεις του Νοσοκομείου.

  • Δαπάνες Νοσηλείας για Παθολογικά - μη Χειρουργικά Περιστατικά
   Περιλαμβάνονται: Αμοιβές Θεραπόντων Ιατρών και οι σχετικές χρεώσεις του Νοσοκομείου.

Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών

Βασικές προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του Προγράμματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης ανεξάρτητα εάν ο ασφαλισμένος επέλεξε Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσοκομείο είναι:

 • Διοικητικό Εξιτήριο
 • Εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης αποζημίωσης συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, εντός διμήνου από την έκδοση του εξιτηρίου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 15 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης