Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Γενικές καλύψεις - Προϋπόθεση χορήγησης παροχών

  • Συνολικό ετήσιο ποσό ανά ασφαλισμένο ανά ασφαλιστικό έτος από 01-01-2013, 20.000,00 €

  • Εκπιπτόμενο ποσό για κάθε νοσηλεία, σε νοσοκομείο του Ιδιωτικού Τομέα, 1.000,00 €

  • Δωμάτιο μέχρι Δίκλινο

  • Νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ., έως 14 μέρες ανά περίπτωση νοσηλείας, ημερησίως μέχρι 300,00 €

  • Δαπάνες Νοσηλείας για Χειρουργικά Περιστατικά
    Περιλαμβάνονται: Αμοιβές Χειρουργών, Αναισθησιολόγων, Βοηθών, Θεραπόντων Ιατρών και οι σχετικές χρεώσεις του Νοσοκομείου.

  • Δαπάνες Νοσηλείας για μη Χειρουργικά – Παθολογικά Περιστατικά
    Περιλαμβάνονται: Αμοιβές Θεραπόντων Ιατρών και οι σχετικές χρεώσεις του Νοσοκομείου

Απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης παροχών
Σκοπός του ΤΕΑ ΕΛΤΑ είναι να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις καλύψεις του Κύριου Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης. Ως εκ τούτου, προκειμένου να προχωρήσει το ταμείο στη χορήγηση των παροχών, θα πρέπει το ενδιαφερόμενο μέλος να έχει προβεί έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες που απαιτεί το Κύριο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης για τη μερική ή ολική εκκαθάριση των αντίστοιχων δαπανών της νοσοκομειακής τους περίθαλψης ή την σχετική τους προέγκριση.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 6 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης