Σάββατο, 09 Δεκ, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Διευκρινήσεις

1. Η κατάταξη της κάθε χειρουργικής επέμβασης γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα ταξινόμησης και βαρύτητας χειρουργικών και επεμβατικών πράξεων της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Ιδιωτικού τομέα Ελλάδος.

2. Το χειρουργικό επίδομα που καταβάλλεται σε κάθε ασφαλισμένο είναι ανάλογο της βαρύτητας και της σοβαρότητας της επέμβασης και σε ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις όπως έχει καθοριστεί με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου.

3. Αν γίνουν περισσότερες από μία επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της ίδιας χειρουργικής διαδικασίας, τότε θα καταβάλλεται το επίδομα για την επέμβαση εκείνη, που έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Στην περίπτωση χειρουργικής αποκατάστασης πολυτραυματία, η κάθε χειρουργική επέμβαση θα εκλαμβάνεται ως ξεχωριστή περίπτωση.

4. H υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την καταβολή της αποζημίωσης, θα πρέπει να είναι εντός διμήνου από την ημερομηνία έκδοσης του Διοικητικού Εξιτηρίου.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει Ιδιωτική Ασφάλιση, την οποία θα χρησιμοποιήσει πρώτα, δεν υπάρχει ο χρονικός περιορισμός του διμήνου από την ημερομηνία του Διοικητικού Εξιτηρίου. Το χρονικό όριο υποβολής των δικαιολογητικών στην περίπτωση Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι εντός διμήνου από την έκδοση βεβαίωσης αναποζημίωτου ποσού από την άλλη ασφαλιστική εταιρία.

5. Σε περίπτωση νοσηλείας σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο, ο ασφαλισμένος δεν θα πρέπει να δηλώσει ότι υπάρχει Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (χρήση μόνο του κύριου φορέα ασφάλισης-ΕΦΚΑ), προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την επιβάρυνσή του. Ο ασφαλισμένος εξοφλεί τις υποχρεώσεις του προς το ιδιωτικό νοσοκομείο και τους ιατρούς και έπειτα αποζημιώνεται από την ασφαλιστική εταιρία, αφού προηγηθεί η εμπρόθεσμη κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς το ΤΕΑ ΕΛΤΑ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 10 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης