Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Διευκρινήσεις

Η κατάταξη της κάθε χειρουργικής επέμβασης γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα ταξινόμησης και βαρύτητας χειρουργικών και επεμβατικών πράξεων της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Ιδιωτικού τομέα Ελλάδος.

Το χειρουργικό επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχο είναι ανάλογο της σοβαρότητας της επέμβασης και για ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις / πράξεις όπως έχει καθοριστεί με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου.

Αν γίνουν περισσότερες από μία εγχειρήσεις κατά τη διάρκεια της ίδιας χειρουργικής διαδικασίας, τότε θα καταβάλλεται το επίδομα για εκείνη την εγχείρηση, που κατατάσσεται ως μεγαλύτερη.

Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας εγχειρήσεων στη διάρκεια της ίδιας χειρουργικής διαδικασίας για την περίπτωση χειρουργικής αποκατάστασης πολυτραυματία, η κάθε χειρουργική επέμβαση θα εκλαμβάνεται ως ξεχωριστή περίπτωση.

Οι νοσηλείες ασφαλισμένων τέκνων μέχρι των 25 ετών, τα οποία δεν έχουν κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης σε Νοσοκομεία του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα, θα αποζημιώνονται χωρίς παρακράτηση εκπιπτόμενου, μέχρι των ποσών που καταβάλλονται για την ίδια περίπτωση νοσηλείας όταν πραγματοποιείται σε νοσοκομείο ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 4 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης