Σάββατο, 09 Δεκ, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Χαρτοφυλάκιο

Η επενδύσεις των Κεφαλαίων-Αποθεματικών του ΤΕΑ ΕΛΤΑ γίνονται σύμφωνα με:

  • Το άρθρο 7 παρ. 15 του Ν. 3029/2002 όπως εκάστοτε ισχύει (Βλ. σχετικά άρθρο 12 του Ν.3385/2005),
  • Τα άρθρα
    • 5 ("ΑσφαλιστικήΤοποθέτηση"),
    • 6 ("Ειδικά Χαρακτηριστικά Περιουσιακών Στοιχείων Ασφαλιστικής Τοποθέτησης"),
    • 7 (ΚανόνεςΕπενδύσεων") της Υ.Α. Φ. Επαγ. Ασφ/οικ. 16/9-4-2003 (ΦΕΚ 462Β-17.4.2003), όπως εκάστοτε ισχύει.
  • Τους ειδικούς περιορισμούς που περιλαμβάνει η εγκεκριμένη από το Δ.Σ. του Ταμείου Επενδυτική Πολιτική.

Το χαρτοφυλάκιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ περιλαμβάνει:

1.- Μετοχές

2.- Αμοιβαία κεφάλαια

3.- Ομόλογα και έντοκα γραμμάτια

4 .- Διαθέσιμα

Τριμηνιαία συνοπτική παρουσίαση χαρτοφυλακίου:

Συνοπτικός πίνακας Επενδύσεων στις 31/12/2022

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 9 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης