Σάββατο, 09 Δεκ, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Διαθέσιμα Προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ

  • To TEA EΛΤΑ με την ίδρυσή του κάλυψε την ανάγκη για χορήγηση εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων μελών κατά την συνταξιοδότηση τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  • Από τον Μάιο του έτους 2006 το ΤΕΑ ΕΛΤΑ υλοποιεί για τους ασφαλισμένους Πρόγραμμα Ασφάλισης που είναι συμπληρωματικό του Συνταξιοδοτικού Προγράμματος και το οποίο περιλαμβάνει ασφάλεια ζωής, ασφάλεια μόνιμης ολικής ανικανότητας και ασφάλεια πρόσθετης νοσοκομειακής περίθαλψης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

  • Από 01/01/2007 δόθηκε η δυνατότητα σε όσους υπάγονται στο Πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωής και Πρόσθετης Νοσοκομειακής Περίθαλψης να εντάξουν στην Ασφάλιση Πρόσθετης Νοσοκομειακής Περίθαλψης τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους, με δική τους δαπάνη που περιοριστικά θεωρούνται :

α) ο / η σύζυγος μέχρι την ηλικία των 67 ετών,

β) τα τέκνα μέχρι την ηλικία των 28 ετών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 10 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης