Σάββατο, 09 Δεκ, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Πρόγραμμα Ασφάλισης Προστατευόμενων Μελών

fam

Από 01/01/2007 δόθηκε η δυνατότητα σε όσους υπάγονται στο Πρόγραμμα Πρόσθετης Νοσοκομειακής Περίθαλψης, να εντάξουν στην Ασφάλιση Πρόσθετης Νοσοκομειακής Περίθαλψης, τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους, με δική τους δαπάνη.

Προστατευόμενα μέλη της οικογένειας κάθε άμεσα ασφαλισμένου, από 01-01-2021 περιοριστικά θεωρούνται:

  • ο / η σύζυγος μέχρι την ηλικία των 67 ετών,
  • τα τέκνα μέχρι την ηλικία των 28 ετών.

Τα ετήσια ασφάλιστρα από 08/09/2022 για τα προστατευόμενα μέλη, ανεξάρτητα σε ποιο Κύριο Ταμείο Ασφάλισης είναι ασφαλισμένα, είναι:

  • Σύζυγος : 80,50 €.
  • Ένα παιδί : 51,75 €.
  • Δύο παιδιά και άνω : 92,00 €.

Από 01-01-2022 μέχρι 31-12-2022 οι εισφορές για το πρόγραμμα ασφάλισης προστατευομένων μελών ανήλθαν σε 225.831,89 €.

Ο αριθμός των προστατευομένων μελών (σύζυγοι και παιδιά) του Ταμείου το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2022 ανέρχονταν σε 4.418 μέλη.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2022 αποζημιώθηκαν 243 περιπτώσεις με το ποσό των 160.955,11 , ενώ εκκρεμούν αποζημιώσεις 7.544,00 .

Επισήμανση...Παρακαλούνται οι άμεσα ασφαλισμένοι να ενημερώνουν το Ταμείο, σχετικά με την συμπλήρωση των ορίων ηλικίας των προστατευόμενων μελών τους, προκειμένου να μην επιβαρύνονται με τα έξοδα ασφάλισης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 13 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης