Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Πρόγραμμα Ασφάλισης Προστατευόμενων Μελών

fam

Από 01/01/2007 δόθηκε η δυνατότητα σε όσους υπάγονται στο Πρόγραμμα Ασφάλισης Εργαζομένων, δηλαδή σε όλους τους εργαζόμενους στον ΕΛΤΑ και τις θυγατρικές του Εταιρείες, να ασφαλίσουν

στην Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης, τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους , με δική τους δαπάνη και με τις ίδιες καλύψεις και όρους που ισχύουν και για τους Κύρια Ασφαλισμένους.

Προστατευόμενα μέλη της οικογένειας κάθε άμεσα ασφαλισμένου, από 01-07-2012 περιοριστικά θεωρούνται:

  • ο / η σύζυγος  μέχρι 67 ετών,
  • τα τέκνα μέχρι την ηλικία των 28 ετών,


Τα ετήσια ασφάλιστρα από 01/07/2018 για τα προστατευόμενα μέλη, ανεξάρτητα σε ποιο Κύριο Ταμείο Ασφάλισης είναι

ασφαλισμένα, είναι:

  • Σύζυγος : 70,00 €.
  • Ένα παιδί : 45,00 €.
  • Δύο παιδιά και άνω : 80,00 €.

Από 01-01-2019 μέχρι 31-12-2019 οι εισφορές για το πρόγραμμα ασφάλισης προστατευομένων μελών ανήλθαν σε 225.966,25 ευρώ.

Ο αριθμός των προστατευομένων μελών (σύζυγοι και παιδιά) του Ταμείου το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019 ανέρχεται σε 4.571 άτομα.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019 αποζημιώθηκαν 316 περιπτώσεις με το ποσό των 199.477,60 ευρώ, ενώ εκκρεμούν αποζημιώσεις 7.485,95 ευρώ

Προσοχή...Παρακαλούνται οι ασφαλιζόμενοι να ενημερώνουν το Ταμείο, σχετικά με τη λήξη της ασφάλισης κάποιου απο τα προστατευόμενα μέλη τους, ώστε να μην επιβαρύνονται με περιττά έξοδα ασφάλισης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 4 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης