Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Νοσηλεία σε Νοσοκομείο του Ιδιωτικού Τομέα συνεργαζόμενο με τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης

Στον ασφαλισμένο που νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο συνεργαζόμενο με το Κύριο Ταμείο Ασφάλισης και το σύνολο των δαπανών νοσηλείας θα καταβληθεί στο νοσοκομείο από το Κύριο Ταμείο Ασφάλισης, καταβάλλεται μόνο Νοσοκομειακό Επίδομα. Οι περιπτώσεις νοσηλειών που πραγματοποιούνται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα μη ενταγμένα στο ΕΣΥ, που η σχέση τους με το Κύριο Ταμείο Ασφάλισης για κάποιες περιπτώσεις είναι ίδια με του Νοσοκομείου ενταγμένου στο ΕΣΥ, θα αντιμετωπίζονται αντίστοιχα.

Στον ασφαλισμένο που νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο συνεργαζόμενο με το Κύριο Ταμείο Ασφάλισης και στο σύνολο των δαπανών νοσηλείας συμμετέχει και ο ασφαλισμένος, καταβάλλονται:

 • Το σύνολο της δαπάνης που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο όταν το ποσό είναι μικρότερο ή ίσο εκείνου που καταβάλλεται για την ίδια περίπτωση νοσηλείας όταν πραγματοποιείται σε νοσοκομείο ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ.
 • Μέρος της δαπάνης ως εξής:
  • Όταν το ποσό της δαπάνης που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο, είναι μεγαλύτερο του ποσού που καταβάλλεται για την ίδια περίπτωση νοσηλείας όταν αυτή πραγματοποιείται σε νοσοκομείο ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ. θα αφαιρείται από το σύνολο της δαπάνης το ποσό της απαλλαγής, μόνο στην περίπτωση που η δαπάνη είναι μεγαλύτερη του ποσού αυτού, τουλάχιστον κατά 1.000 €.
  • Άλλως θα αφαιρείται μέρος του ποσού απαλλαγής, ώστε σε κάθε περίπτωση στον ασφαλισμένο να μην καταβάλλονται ποσά μικρότερα εκείνων που αντιστοιχούν για την ίδια περίπτωση νοσηλείας όταν αυτή πραγματοποιείται σε νοσοκομείο ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ.

 Αποδεικτικά στοιχεία για αποζημίωση από νοσηλεία σε Νοσοκομείο συνεργαζόμενο με το Κύριο Ταμείο Ασφάλισης.
 1. Αίτηση αποζημίωσης.
 2. Εισιτήριο του Κύριου Ταμείου Ασφάλισης και Εξιτήριο του νοσοκομείου.
 3. Βεβαίωση - πιστοποιητικό νοσηλείας του νοσοκομείου
 4. Έκθεση-βεβαίωση του ιατρού χειρούργου, στην οποία αναφέρεται η αιτία και οι λόγοι που επέβαλαν την επέμβαση με συνοπτική περιγραφή της χειρουργικής πράξης.
 5. Πρωτότυπες αποδείξεις, τιμολόγια και δελτίο παροχής υπηρεσιών για τις δαπάνες που κατέβαλε ο ασφαλισμένος στο νοσοκομείο.

 

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 5 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης