Σάββατο, 09 Δεκ, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Νοσηλεία σε Νοσοκομείο Ιδιωτικού Τομέα συνεργαζόμενο με τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης

  • Στον ασφαλισμένο που νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο του Ιδιωτικού Τομέα, καταβάλλεται αποζημίωση ανάλογη της κατηγορίας και της βαρύτητας της χειρουργικής επέμβασης.

Από το σύνολο της δαπάνης για κάθε νοσηλεία, αφαιρείται το εκπιπτόμενο ποσό (απαλλαγή), των 1.000,00 €

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αποζημίωση από νοσηλεία σε Νοσοκομείο Ιδιωτικού Τομέα.

  • Αίτηση αποζημίωσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

  • Διοικητικό Εξιτήριο νοσοκομείου.

  • Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού χειρούργου, στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η επέμβαση που υποβλήθηκε ο ασφαλισμένος.

  • Πρωτότυπες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) για τις δαπάνες που κατέβαλε ο ασφαλισμένος στο ιδιωτικό νοσοκομείο.

  • Βεβαίωση Τήρησης Λογαριασμού Τραπέζης (ΙΒΑΝ).

  • Συμπληρωματικά ότι πλέον κρίνεται επιβεβλημένο, προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωση (π.χ. Ιστολογική Έκθεση).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 15 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης