Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Νοσηλεία σε Νοσοκομείο ενταγμένο στο ΕΣΥ

 

Στον ασφαλισμένο που νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ. καταβάλλονται:

  • Ημερήσιο Νοσοκομειακό επίδομα € 40,00 για νοσηλεία μέχρι 90 ημέρες, ή/ και
  • Χειρουργικό επίδομα μέχρι το ποσό των 1.900,00 €. Το χειρουργικό επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχο είναι ανάλογο της σοβαρότητας της επέμβασης και για ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις / πράξεις όπως έχει καθοριστεί με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου.

Αποδεικτικά στοιχεία για αποζημίωση από νοσηλεία σε Νοσοκομείο ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ.

  • Αίτηση αποζημίωσης.
  • Εισιτήριο του Κύριου Ταμείου Ασφάλισης και Εξιτήριο του νοσοκομείου.
  • Βεβαίωση - πιστοποιητικό νοσηλείας του νοσοκομείου
  • Έκθεση-βεβαίωση του ιατρού χειρούργου, στην οποία αναφέρεται η αιτία και οι λόγοι που επέβαλαν την επέμβαση με συνοπτική περιγραφή της χειρουργικής πράξης.
    • Γενικά ότι κρίνεται ιατρικώς επιβεβλημένο από την ιατρική ομάδα του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 5 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης