Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ορισμός

Μόνιμη και Ολική Ανικανότητα για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα, είναι η οριστική, διαρκής και μόνιμη αδυναμία, του μέλους για το υπόλοιπο του βίου του, να εξασκεί οποιαδήποτε εργασία ή επάγγελμα με αμοιβή ή κέρδος.

Καλύψεις

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ασθένεια

Σε περίπτωση Μόνιμης και Ολικής Ανικανότητας μέλους από ασθένεια, θα καταβάλλεται στο μέλος ανώτατο ποσό ίσο με 25.000,00 € ανάλογα των ετών κοινωνικής ασφάλισης ως εξής:

ΕΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Έως και 15:100 %

Από 15 έως και 17,5:80 %

Από 17,5 έως και 20:60 %

Από 20 έως και 22,5:40 %

Από 22,5 έως και 25:20 %

Από 25 έτη και άνω:δεν καταβάλλεται αποζημίωση

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

Σε περίπτωση Μόνιμης και Ολικής Ανικανότητας του μέλους από ατύχημα, θα καταβάλλεται στο μέλος ανεξαρτήτως των ετών κοινωνικής ασφάλισης ποσό ίσο με 25.000,00 €

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από εργατικό ατύχημα

Σε περίπτωση Μόνιμης και Ολικής Ανικανότητας του μέλους από εργατικό ατύχημα, θα καταβάλλεται στο μέλος ανεξαρτήτως των ετών κοινωνικής ασφάλισης ποσό ίσο με 35.000,00 €

Η παροχή θα καταβάλλεται εφάπαξ όταν το Ταμείο Κύριας Ασφάλισης κρίνει την Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, βάσει οριστικής και αμετάκλητης απόφασης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση που το Ταμείο Κύριας Ασφάλισης έχει απονείμει προσωρινή ανικανότητα στον ασφαλισμένο, η παροχή καταβάλλεται ως εξής:

  1. Με την συμπλήρωση 2 ετών από την έναρξη της προσωρινής ανικανότητας, θα καταβάλλεται το 25% της παροχής μόνιμης ολικής ανικανότητας εφόσον η ανικανότητα συνεχίζεται και έχει ανανεωθεί από τον Κύριο Φορέα ασφάλισης για τουλάχιστον άλλα δύο έτη.
  2. Με την συμπλήρωση 4 ετών από την έναρξη της προσωρινής ανικανότητας, θα καταβάλλεται το 35% της παροχής μόνιμης ολικής ανικανότητας εφόσον η ανικανότητα συνεχίζεται και έχει ανανεωθεί από τον Κύριο Φορέα ασφάλισης για τουλάχιστον άλλα δύο έτη.
  3. Με την συμπλήρωση 6 ετών από την έναρξη της προσωρινής ανικανότητας, θα καταβάλλεται και το υπόλοιπο 40% της παροχής μόνιμης ολικής ανικανότητας εφόσον η ανικανότητα συνεχίζεται και έχει ανανεωθεί από τον Κύριο Φορέα ασφάλισης για τουλάχιστον άλλα δύο έτη.

Σε κάθε περίπτωση καταβολής της παροχής σε δόσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα σημεία 1, 2, 3, η απόδοση η μη της παροχής, εναπόκειται σε απόφαση της Ιατρικής Υπηρεσίας της Ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία σε συνεργασία και με την Ιατρική Υπηρεσία του ΤΕΑ ΕΛΤΑ έχει το απόλυτο δικαίωμα της τελικής οριστικής κρίσης της περίπτωσης .

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 5 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης