Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Ασφάλιση Ζωής

Σε περίπτωση θανάτου μέλους από ασθένεια ή ατύχημα, η Ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει στους Δικαιούχους του (Νόμιμους κληρονόμους) αποζημίωση ίση με το ποσό που ήταν καλυμμένο το μέλος την ημερομηνία του θανάτου του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι η σύμβαση αντασφάλισης με την Ασφαλιστική εταιρεία να βρίσκεται εν ισχύ την ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου μέλους και να προσκομισθούν γραπτά αποδεικτικά στοιχεία για τον θάνατό του.

1.Σε περίπτωση θανάτου μέλους από οποιαδήποτε αίτια, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο με: 25.000,00€ και επιπλέον για θανάτους από 01-07-2012, € 3.000,00 για κάθε τέκνο που κατά την ημερομηνία θανάτου ήταν κάτω των 25 ετών.

2.Σε περίπτωση θανάτου μέλους από ατύχημα,θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο με:25.000,00 €

3.Σε συνδυασμό με την παροχή 1. (θάνατος από οποιαδήποτε αιτία), θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο με:50.000,00 € και επιπλέον για θανατους από 01-07-2012, € 3.000,00 για κάθε τέκνο που κατά την ημερομηνία θανάτου ήταν κάτω των 25 ετών.

4.Σε περίπτωση θανάτου μέλους από εργατικό ατύχημα και για θανάτους από 01-01-2013,θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο με:10.000,00 €

5.Σε συνδυασμό με την παροχή 1. (θάνατος από οποιαδήποτε αιτία), και 2. (θάνατος από ατύχημα) θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο με: 60.000,00 € και επιπλέον για θανατους από 01-07-2012, € 3.000,00 για κάθε τέκνο που κατά την ημερομηνία θανάτου ήταν κάτω των 25 ετών.

Εξαιρέσεις

Θάνατος από ατύχημα

Η ασφάλεια που παρέχεται, δεν καλύπτει απώλεια ή θάνατο που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα, συνολικά ή μερικά, από:

  • Ασθένεια σωματική ή πνευματική, ιατρική ή χειρουργική θεραπεία, βακτηριακές μολύνσεις (εκτός από πυογόνες μολύνσεις από τυχαία τομή ή τραύμα).

  • Πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, συμμετοχή σε λαϊκή ή στρατιωτική στάση, σε λαϊκή αναταραχή ή επανάσταση ή σε έφοδο στρατιωτικής αρχής, ή υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

  • Συμμετοχή ή απόπειρα συμμετοχής σε επίθεση ή σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή δραστηριότητα.

  • Σε πτήση με αεροσκάφος, που δεν εκτελεί κανονικό δρομολόγιο εμπορικής αεροπορικής εταιρείας αναγνωρισμένης επιβατικής γραμμής.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 6 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης