Σάββατο, 09 Δεκ, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Πρόγραμμα Εφάπαξ Παροχής

alt

Το συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Εφάπαξ Παροχής, λειτουργεί με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς, και χρηματοδοτείται με:

  • τις μηνιαίες τακτικές εισφορές των ασφαλισμένων και του εργοδότη σε αναλογία 1:2, στο σύνολο των τακτικών αποδοχών,
  • τις πρόσθετες προαιρετικές εισφορές των ασφαλισμένων και
  • τις αποδόσεις που προκύπτουν από τις επενδύσεις των κεφαλαίων.

Για καθένα από τους ασφαλισμένους τηρείται Ατομικός Λογαριασμός Εφάπαξ Παροχής σε μεριδοποιημένη μορφή. Το ποσό της εφάπαξ παροχής που λαμβάνει ο κάθε ασφαλισμένος με τη συνταξιοδότησή του είναι το Υπόλοιπο του Ατομικού του Λογαριασμού.

Το Κεφάλαιο του Προγράμματος Εφάπαξ Παροχών στις 31.12.2022 ανήλθε στο ποσό των 14.284.158,12 €.

Οι μηνιαίες τακτικές εισφορές για το κεφάλαιο εφάπαξ παροχών ορίζονται στο καταστατικό και συγκεκριμένα σε ποσοστό επί των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του κάθε ασφαλισμένου και είναι εξής:

  • Τακτικές εισφορές των ασφαλισμένων, οι οποίες ανέρχονται σε 1,15% των αποδοχών για το προσωπικό του ΕΛΤΑ και των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.
  • Τακτικές εισφορές των εργοδοτών, οι οποίες ανέρχονται σε 2,30% των αποδοχών για το προσωπικό του ΕΛΤΑ και των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Η καταβολή των μηνιαίων τακτικών αποδοχών γίνεται με παρακράτηση των ποσών που αντιστοιχούν σε κάθε ασφαλισμένο μέσω της μισθοδοσίας του και αποδίδονται στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ.

Το σύνολο των εισφορών για το έτος 2022 ανήλθε στο ποσό των 2.966.658,37 €.

Το ποσό των 688.167,08 € αντιστοιχεί στις τακτικές εισφορές των ασφαλισμένων, το ποσό των 1.375.573,29 € αντιστοιχεί στις τακτικές εισφορές των εργοδοτών και το ποσό του 902.918,00 € αντιστοιχεί στις προαιρετικές εισφορές των ασφαλισμένων.

Στο χρονικό διάστημα από 01.01.2022 μέχρι 31.12.2022 χορηγήθηκαν από το ΤΕΑ εφάπαξ παροχές συνολικού ποσού 1.953.163,42 € σε 238 ασφαλισμένα μέλη (ρευστοποίηση ατομικού λογαριασμού).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 9 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης