Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Πρόγραμμα Εφάπαξ Παροχής

alt

Στην πρώτη φάση λειτουργίας του το ΤΕΑ ΕΛΤΑ κάλυψε το κενό που υπήρχε στον κλάδο μας για χορήγηση εφάπαξ παροχής κατά την συνταξιοδότηση κάθε ασφαλισμένου.

Το συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Εφάπαξ Παροχής, λειτουργεί με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς, και χρηματοδοτείται με:

  • τις μηνιαίες τακτικές εισφορές των ασφαλισμένων και του εργοδότη σε αναλογία 1:2, στο σύνολο των τακτικών αποδοχών,
  • τις πρόσθετες προαιρετικές εισφορές των ασφαλισμένων και
  • τις αποδόσεις που προκύπτουν από τις επενδύσεις των κεφαλαίων.

Για καθένα από τους ασφαλισμένους τηρείται Ατομικός Λογαριασμός Εφάπαξ Παροχής σε μεριδοποιημένη μορφή. Το ποσό της εφάπαξ παροχής που λαμβάνει ο κάθε ασφαλισμένος με τη συνταξιοδότησή του είναι το Υπόλοιπο του Ατομικού του Λογαριασμού.

Το Κεφάλαιο του Προγράμματος Εφάπαξ Παροχών στις 31.12.2021 ανήλθε στο ποσό των 17.072.179,74 ευρώ.

Οι μηνιαίες τακτικές εισφορές για το κεφάλαιο εφάπαξ παροχών ορίζονται στο καταστατικό και συγκεκριμένα σε ποσοστό επί των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του κάθε ασφαλισμένου και είναι εξής:

  • Τακτικές εισφορές των ασφαλισμένων, οι οποίες ανέρχονται σε 1,15% των αποδοχών για το προσωπικό του ΕΛΤΑ και των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  • Τακτικές εισφορές των εργοδοτών, οι οποίες ανέρχονται σε 2,30% των αποδοχών για το προσωπικό του ΕΛΤΑ και των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Η καταβολή των μηνιαίων τακτικών αποδοχών γίνεται με παρακράτηση των ποσών που αντιστοιχούν σε κάθε ασφαλισμένο μέσω της μισθοδοσίας του και αποδίδονται στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ.

Το σύνολο των εισφορών για το έτος 2021 ανήλθε στο ποσό των 3.635.053,02 ευρώ.

Το ποσό των 841.392,85 ευρώ αντιστοιχεί στις τακτικές εισφορές των ασφαλισμένων, το ποσό των 1.682.048,17 ευρώ αντιστοιχεί στις τακτικές εισφορές των εργοδοτών και το ποσό του 1.111.612,00 ευρώ αντιστοιχεί στις προαιρετικές εισφορές των ασφαλισμένων.

Στο χρονικό διάστημα από 01.01.2021 μέχρι 31.12.2021 χορηγήθηκαν από το ΤΕΑ εφάπαξ παροχές συνολικού ποσού 10.195.007,67 ευρώ σε 2.068 ασφαλισμένους (ρευστοποίηση ατομικού λογαριασμού).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 3 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης