Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Σύντομο ιστορικό - Σκοπός

Η ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ (ΤΕΑ ΕΛΤΑ), ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο 2004 με την έγκριση του Καταστατικού από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ ιδρύθηκε, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ (ΠΟΣΤ) και του ΕΛΤΑ, (Όρος 4 της Ε.Σ.Σ.Ε. 2003-2004) στο πλαίσιο του Ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», με διατάξεις του οποίου εισάγεται ο θεσμός των επαγγελματικών-συμπληρωματικών συστημάτων ασφάλισης που στόχο έχει την παροχή στους ασφαλισμένους συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας.

Στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ έχουν συσταθεί και υλοποιούνται δύο προγράμματα:

  • Το Πρόγραμμα εφάπαξ παροχής και
  • Το Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής και πρόσθετης Νοσοκομειακής Περίθαλψης.

Στο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης συμπεριλαμβάνονται προαιρετικά και τα προστατευόμενα πρόσωπα του κάθε ασφαλισμένου κατά αντιστοιχία με την κύρια ασφάλιση.

Σκοπός του ΤΕΑ ΕΛΤΑ είναι η παροχή στους ασφαλισμένους, συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων γήρατος, ασθένειας, απώλειας θέσης της εργασίας, αναπηρίας, ατυχήματος, θανάτου και του ασφαλιστικού κλάδου της συμπληρωματικής σύνταξης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 6 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης