Σάββατο, 09 Δεκ, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Σύντομο ιστορικό - Σκοπός

Η ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ (ΤΕΑ ΕΛΤΑ), ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο 2004 με την έγκριση του Καταστατικού από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ ιδρύθηκε, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ (ΠΟΣΤ) και των ΕΛΤΑ, (Όρος 4 της Ε.Σ.Σ.Ε. 2003-2004) στο πλαίσιο του Ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», με διατάξεις του οποίου εισάγεται ο θεσμός των επαγγελματικών-συμπληρωματικών συστημάτων ασφάλισης που στόχο έχει την παροχή στους ασφαλισμένους προαιρετικής συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας.

Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ είναι το πρώτο Επαγγελματικό Ταμείο Συνταξιοδοτικής Παροχής με συνεχή λειτουργία.

Σκοπός του ΤΕΑ ΕΛΤΑ είναι η παροχή στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων και ενδεικτικά των κινδύνων γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, ατυχήματος και ασθένειας.

Στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ έχουν συσταθεί και υλοποιούνται δύο προγράμματα:

  • Το Πρόγραμμα Εφάπαξ Παροχής (Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών) και
  • Το Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής και Πρόσθετης Νοσοκομειακής Περίθαλψης (Κλάδος Συμπληρωματικών Παροχών).

Στην ασφάλιση του ΤΕΑ ΕΛΤΑ δύναται να υπαχθεί το τακτικό προσωπικό ΕΛΤΑ και των θυγατρικών Εταιρειών, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή το απασχολούμενο με σχέση έμμισθης εντολής ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με τον Ν.4680/2020 η ασφάλιση στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών είναι υποχρεωτική για τα μέλη του Ταμείου, ενώ η ασφάλιση στον Κλάδο Συμπληρωματικών Παροχών είναι προαιρετική.

Συνεπώς δεν υπάρχει δυνατότητα αυτοτελούς ασφάλισης στον Κλάδο Συμπληρωματικών Παροχών χωρίς παράλληλη ασφάλιση στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 13 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης