Σάββατο, 09 Δεκ, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Αρχές Λειτουργίας

Η λειτουργία του ΤΕΑ ΕΛΤΑ υπόκειται στους παρακάτω κανόνες οι οποίοι αποτελούν τις βασικές αρχές της χρηστής διαχείρισης:

·Αρχή της ίσης μεταχείρισης των μελών: Οι λειτουργικές διαδικασίες αντιμετωπίζουν όλα τα μέλη με πνεύμα ισότητας. Δεν επιτρέπονται οι επιλεκτικές λειτουργικές διαδικασίες που έχουν σαν αποτέλεσμα το όφελος ορισμένων μελών εις βάρος άλλων μελών.

·Αρχή της σταθερότητας των διαδικασιών: Οι ίδιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με το ίδιο τρόπο, εκτός και αν έγκυρες αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων αλλάξουν τον συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης.

·Αρχή της διαφάνειας: Οι λειτουργικές διαδικασίες είναι διαφανείς και βρίσκονται πάντα μέσα στο πλαίσιο των νομικών ρυθμίσεων της πολιτείας, των κανονιστικών ρυθμίσεων της εποπτείας και του καταστατικού του Ταμείου.

·Αρχή της ιστορικότητας των καταγραφών: Οι λειτουργικές διαδικασίες καταγράφονται λεπτομερώς και τα αποδεικτικά στοιχεία διατηρούνται για 50 τουλάχιστον χρόνια. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι προσβάσιμα σε κάθε έλεγχο και πρέπει να είναι επαρκή έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλήρης διερεύνηση κάθε λειτουργικής διαδικασίας.

·Αρχή της προστασίας της βιωσιμότητας: Δεν επιτρέπονται λειτουργικές διαδικασίες που θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα του Ταμείου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 16 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης