Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου, 2021

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Διοίκηση

Tο ανώτατο Όργανο Διοίκησης του ΤΕΑ ΕΛΤΑ είναι το Διοικητικό Συμβούλιo

Το ανώτατο εκτελεστικό Όργανο είναι ο Διευθυντής του Ταμείου , ο οποίος προΐσταται των Υπηρεσιών του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.

Στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ λειτουργεί Επιτροπή Επενδύσεων ως γνωμοδοτικό Όργανο με κύρια αποστολή την παροχή συμβουλών στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη διαχείριση των κεφαλαίων - αποθεματικών του Ταμείου

Στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί η Ελεγκτική Επιτροπή με σκοπό την ενίσχυση της αποδοτικότητας του Ταμείου και της προάσπισης των συμφερόντων των ασφαλισμένων.

Οι αρμοδιότητες - καθήκοντα των Οργάνων , των Υπηρεσιών και των Επιτροπών του ΤΕΑ ΕΛΤΑ καθορίζονται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

Η οργανωτική δομή του ΤΕΑ ΕΛΤΑ είναι εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις λειτουργίας του Ταμείου ώστε να επιτυγχάνεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο η παροχή των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και η εκπλήρωση του σκοπού του καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Ζαμπέλης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος με αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Βασίλειο

Μέλη :

Βασιλόπουλος Γιώργος

Ανδρέου Βασιλική με αναπληρωτή τον Σαπλαούρα Κωνσταντίνο

Μπαμπούρη Μαρία

Λιέας Νικόλαος

Καλοπήτας Ιωάννης

Ελεγκτική Επιτροπή

Κεσεντές Κωνσταντίνος

Πανταζοπούλου Ιουλία

Διαμαντόπουλος Χρήστος

Επιτροπή Επενδύσεων

Σουλτογιάννης Αλέξης

Φράγκος Νικόλαος

Τσακιρίδης Κυριάκος

Διευθύντρια ΤΕΑ ΕΛΤΑ

Χαντζή Ελένη

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

Πόρων: Δημητρέλλου Ασημίνα

Λογιστηρίου: Δημητρέλλου Ααημίνα

Γραμματείας και Κλάδου Ασφάλισης: Συμεωνίδου Κλεοπάτρα

Νομικός Σύμβουλος

Καπετανάκης Μανώλης

Σύμβουλος ιατρικών θεμάτων

Κωνσταντάρας Νικόλαος

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 3 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης