Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

image image image
Πρόγραμμα Εφάπαξ Παροχής
Στην πρώτη φάση λειτουργίας του το ΤΕΑ ΕΛΤΑ κάλυψε το κενό που υπήρχε στον κλάδο μας για χορήγηση εφάπαξ παροχής κατά την συνταξιοδότηση κάθε ασφαλισμένου.
Πρόγραμμα Ασφάλισης Εργαζομένων Από τον Μάιο του έτους 2006 το ΤΕΑ ΕΛΤΑ υλοποιεί πρόγραμμα ασφάλισης που καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στον ΕΛΤΑ και τις θυγατρικές του Εταιρείες, και το οποίο περιλαμβάνει:
Πρόγραμμα Ασφάλισης Προστατευόμενων Μελών Από 01/01/2007 δόθηκε η δυνατότητα σε όσους υπάγονται στο Πρόγραμμα Ασφάλισης Εργαζομένων, δηλαδή σε όλους τους εργαζόμενους στον ΕΛΤΑ και τις θυγατρικές του Εταιρείες, να ασφαλίσουν
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατ' εφαρμογή της με Αριθ. Πρωτ. Ε2070/07-09-2022 εγκυκλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στο Πρόγραμμα Πρόσθετης Νοσοκομειακής Προστατευομένων μελών (βλ.Ανακοινώσεις-Νέα).

Σύντομο ιστορικό - Σκοπός

Η ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ (ΤΕΑ ΕΛΤΑ), ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο 2004 με την έγκριση του Καταστατικού από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ ιδρύθηκε, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ (ΠΟΣΤ) και του ΕΛΤΑ, (Όρος 4 της Ε.Σ.Σ.Ε. 2003-2004) στο πλαίσιο του Ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», με διατάξεις του οποίου εισάγεται ο θεσμός των επαγγελματικών-συμπληρωματικών συστημάτων ασφάλισης που στόχο έχει την παροχή στους ασφαλισμένους συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας.

Στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ έχουν συσταθεί και υλοποιούνται δύο προγράμματα:

  • Το Πρόγραμμα εφάπαξ παροχής και
  • Το Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής και πρόσθετης Νοσοκομειακής Περίθαλψης.

Στο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης συμπεριλαμβάνονται προαιρετικά και τα προστατευόμενα πρόσωπα του κάθε ασφαλισμένου κατά αντιστοιχία με την κύρια ασφάλιση.

Σκοπός του ΤΕΑ ΕΛΤΑ είναι η παροχή στους ασφαλισμένους, συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων γήρατος, ασθένειας, απώλειας θέσης της εργασίας, αναπηρίας, ατυχήματος, θανάτου και του ασφαλιστικού κλάδου της συμπληρωματικής σύνταξης.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 3 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης