Κυριακή, 20 Μα, 2018

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Ειδικές Παροχές (Χημειοθεραπείες - Αιμοκαθάρσεις - Κέντρα Αποκατάστασης - Μητρότητα)

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

 

Σε περίπτωση που ασθένεια ή σωματική βλάβη που καλύπτεται από το πρόγραμμα ασφάλισης επιβάλλει την εισαγωγή του Ασφαλισμένου σε Κέντρο Αποκατάστασης (σαν εσωτερικός ασθενής), κάτω από την επαγγελματική παρακολούθηση γιατρού, θα καταβάλλεται Ημερήσιο Επίδομα Αποκατάστασης 25,00 €.

  • Ανώτατη περίοδος καταβολής: 60 ημέρες ετησίως και 180 ημέρες ισοβίως

Υποχρεωτική προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος αποκατάστασης είναι να έχει προηγηθεί νοσηλεία του ασφαλισμένου για την ίδια σωματική βλάβη ή ασθένεια.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ.

 

Σε νοσοκομείο ενταγμένο στο ΕΣΥ

  • Για κάθε χημειοθεραπεία 80,00 €

Σε νοσοκομείο συνεργαζόμενο με τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης

  • Σε περίπτωση καταβολής εξόδων για κάθε χημειοθεραπεία μέχρι του ποσού των 120,00 €

Σε νοσοκομείο του Ιδιωτικού Τομέα

  • Σε περίπτωση καταβολής εξόδων για κάθε χημειοθεραπεία μέχρι του ποσού των 150,00 €

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ.

  • Για κάθε αιμοκάθαρση που διενεργείται σε νοσοκομείο ή οποιοδήποτε ειδικό κέντρο αιμοκάθαρσης καταβάλλονται 50,00 €

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ.

Επίδομα για Φυσιολογικό Τοκετό: 400,00 €

Επίδομα για Καισαρική Τομή: 400,00 €

Δικαιούμενοι ασφάλισης στην παροχή μητρότητας.

Οι παροχές Μητρότητας καλύπτουν τις :

1. Ασφαλισμένες Υπαλλήλους.

2. Τις συζύγους των υπαλλήλων, εφόσον προβλέπεται κάλυψη συντηρουμένων προσώπων.

Έναρξη – λήξη της κάλυψης για την παροχή μητρότητας.

1. Για τις ήδη ασφαλισμένες υπαλλήλους στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ από 1η Ιουλίου 2012. Για τις ήδη ασφαλισμένες συζύγους των υπαλλήλων οι παροχές μητρότητας (Φυσιολογικός Τοκετός, Λαπαροτομία), ισχύουν εφόσον η ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει 12 μήνες συμμετοχής στο πρόγραμμα ασφαλίσεως.

2. Για τις ασφαλιζόμενες υπαλλήλους και τις συζύγους των υπαλλήλων σε μεταγενέστερη ημερομηνία της 01/07/2012, οι παροχές μητρότητας (Φυσιολογικός Τοκετός, Λαπαροτομία), ισχύουν εφόσον η ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει 12 μήνες συμμετοχής στο πρόγραμμα ασφαλίσεως.

3. Αν η ασφαλισμένη υπάλληλος διακόψει την σύμβαση εργασίας οι παροχές μητρότητας ισχύουν χωρίς καταβολή άλλων ασφαλίστρων με την προϋπόθεση ότι η εγκυμοσύνη της άρχισε πριν την διακοπή της σύμβασης εργασίας της.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 16 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης